Loading...
Alt
Sa roundtable discussion na hinost noong April 28...
Alt
Likas sa ating Pilipino ang tumanaw at magbayad...
Alt
Kung papipiliin ka sa dalawa, anong pipiliin mo?...
Alt
Kung gusto mong pumunta ng Japan, malugod kang...
Alt
Kung gusto mong mag-abroad, pwede mong daliriin...
Alt
Kung balak mong magtrabaho sa Japan, maaring...