Loading...
Alt
Sa roundtable discussion na hinost noong April 28, 2016 na h...
Alt
Likas sa ating Pilipino ang tumanaw at magbayad ng utang na...
Alt
Kung papipiliin ka sa dalawa, anong pipiliin mo? Hanap-buhay...
Alt
Kung gusto mong pumunta ng Japan, malugod kang inaanyayahan...
Alt
Kung gusto mong mag-abroad, pwede mong daliriin na lang ang...
Alt
Kung balak mong magtrabaho sa Japan, maaring hindi ka maging...