Loading...
Alt

Nasaan ang Passport Mo? Ang Isyu ng Witholding Personal Identification Documents

Kapag nagtatrabaho sa ibang bansa, ang pasaporte ang pinakaimportanteng dokumento ng isang migrant worker. Ang passport ang nagpapatunay ng iyong pagkaka-kilanlan bilang isang manggagawang Pilipino at dahilan kung bakit ka naroroon. Sa madaling salita, nakakabit ang iyong trabaho, kalayaan, at buhay sa iyong pasaporte at iba pang personal identification documents.

Bilang Oversease Filipino Worker, napakahirap ng sitwasyon kapag hindi mo dala o wala kang access sa iyong passport habang nasa ibang bansa. Inilista namin dito ang mga maaaring mangyari kapag hindi mo hawak ang iyong passport.

1. Walang kalayaang kumilos o gumalaw

Kung wala sa iyo ang iyong passport, hindi ka malayang makakakilos. Bilang foreigner sa ibang bansa, maaari kang lapitan ng mga pulis doon para hanapin ang iyong passport. At kung hindi mo ito maipapakita, maaari kang ma-detain. Nakakatakot ang sitwasyon na ito lalo na kung wala kang kilala sa bansang iyon. Para maiwasan ang sitwasyong ito, iisipin mong mas mainam na hindi ka nalang umalis ng bahay. Alam ito ng mga masasamang employer kaya kadalasan tinatago nila ang mga passport ng kanilang mga manggagawa para limitahan ang kanilang pag-galaw.

2. Walang kalayaan para maghanap ng ibang trabaho

Iba-iba ang klase ng visa at bilang migrant worker, kailangan mo ng tamang visa para makapagtrabaho. Kung hindi mo hawak ang passport mo, hindi mo mapapatunayan na may permiso kang magtrabaho sa ibang bansa. Gawi ng mga abusadong employer ang pagtago ng passport ng mga migrant workers para hindi sila makalipat o makahanap ng ibang trabaho. Dahil walang kakayahang makalipat ng trabaho ang isang migrant worker, wala rin siyang kakayahan para makatakas mula sa mapang-abusong employer.

3. Maaring mapagkamalang Undocumented Worker

Ang pagkakaiba ng documented at undocumented worker ay ang pagkakaroon ng passport at tamang papeles. Sa passport nilalagay o minamarka ang visa na tanging ang gobyerno ng bansang pinupuntahan lang ang makapagbibigay kapag mayroon kang kontratang may permiso sa iyong makapag trabaho sa bansang pinuntahan o pupuntahan. Kapag walang passport, walang ebidensya ang manggagawa na ligal siyang tumitira doon at maaari siyang makulong at madeport kung wala ito.

4. Walang paraan para maka dulog sa mga konsulada at maka-kuha ng social services

Mayroon tayong embassy at mga konsulada sa ibang bansa, mga departamentong nagbibigay ng benepisyo o social services, at iba pang mga opisina na puwedeng lapitan ng mga migrant workers natin kung kailangan nila ng tulong o serbisyo. Ngunit, dahil sa takot na mapagkamalang undocumented or illegal worker, hindi nakakalapit ang ating mga migrant worker na walang pasaporte.

 

Ilan ito sa mga problemang puwedeng mangyari kapag isa kang OFW na walang access sa iyong passport. Ang pag-withhold ng identifying documents ang isa sa mga aspeto ng Forced Labor o Human Trafficking. Dahil dito, mariin na ipinagbabawal ng lahat ng mga gobyerno ang pag withhold o pagka-kait ng passport maliban sa mga bansang nag-iimplement ng Kafala System tulad ng Saudi Arabia, Qatar, UAE, Lebanon, Iraq, Jordan, Kuwait, at Oman.

Tinututulan ng My Labor Matters team ang ganitong mapagsamantalahang gawain.

Tandaan: Kung magtratrabaho sa ibang bansa, huwag na huwag po ninyong ibigay ng basta-basta ang passport niyo. Kapag kailangan talagang ibigay, siguraduhin na mayroon kayong access o paraan para makuha at mahawakan ito kung kakailanganin. Dapat po ay manghingi kayo ng waiver na nagpapakitang kung sino man ang may hawak nitong napakahalagang dokumento na ito. Ingatan natin ang ating identity at kalayaan bilang isang OFW.

SUMMARY:

The article enumerates the issues that one may face if one does not have their passport readily with them to underline how it is an important document to provde their identity and freedom as an overseas worker. These four issues are: (a) restriction of movement, (b) difficulty in finding a new job, (c) the possibility of being mistaken for an undocumented worker, and (d) inability to ask help from the Consulate and to receive other social services. It also states that if there truly is a need to give your passport to your employer, it should be readily available to you and a waiver should be given in exchange. This waiver should state who has the passport and for what purpose.