Loading...
Alt
Opisyal na dineklara ng Labor Standards Inspection Office ng...
Alt
Ikaw ba ay nalulungkot at tingin mo’y wala kang bukas na hin...
Alt
Ayon sa mga trainees na aming nakausap sa Japan, kung sagana...
Alt
Kahit pangalawang taon na ito ni Jeff sa trabaho niya sa isa...
Alt
Sa roundtable discussion na hinost noong April 28, 2016 na h...
Alt
Likas sa ating Pilipino ang tumanaw at magbayad ng utang na...