Loading...
Alt

Iba-iba ang ating mga pangarap. May mga nangangarap na makaahon sa kahirapan, meron ding nangangarap na matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya. Meron din namang mga tao na gustong makita ang mundo—malakbayan ang iba’t ibang tanawin ng ibang bansa. Maraming Pinoy ang gustong mag-abroad at maging OFW, ngunit hindi madali ang desisyong ito. Maraming dapat paghandaan bago lumipad at umalis papunta ng ibang bansa.

Handa ka na bang mag abroad at maging OFW? Sagutin muna ang limang tanong na ito upang malaman kung talagang para sa iyo ang pagtrabaho sa ibang bansa.

1. Handa na ba akong iwan ang pamilya ko?
Simulan na natin sa pinakamahirap na tanong na kailangang masagot: Kaya mo bang iwan ang pamilya mo para magtrabaho sa ibang bansa? Bilang Pilipino, mahalaga sa atin ang pamilya. Sinasabi ng marami sa ating mga kapwa Pinoy na ang pagiging OFW ay para naman sa kanilang mga mahal sa buhay, ngunit hindi biro ang tumira sa lugar na malayo sa pamilya. Pag-isipan muna nang mabuti kung handa ka na bang iwan ang magulang, kapatid, asawa, at anak. Pag-isipan din kung ano ang pwedeng gawin para hindi maputol ang inyong komunikasyon at relasyon sa isa’t isa. Sa panahon ngayon, malaki ang tulong ng social media tulad ng Facebook at mga online applications tulad ng Skype, Viber and WhatsApp para magsilbing tulay sa ating mga mahal sa buhay na malalayo sa atin.

2.Qualified ba akong magtrabaho sa ibang bansa?
Hindi basta-bastang tumatanggap ang mga employer sa ibang bansa ng unskilled worker. Ang unskilled worker ay ang mga trabahanteng kulang sa karanasan at training. Kung may unskilled worker man na makapasok sa ibang bansa, maaaring napakababa ng sahod nila at maaaring mahirap ang sitwasyon nila roon. Bago mag-abroad, isipin muna, ano ang iyong mga kakayahan? Sapat na ba ang iyong work experience para matanggap sa magandang trabaho? Tugma ba ang iyong kakayahan sa trabaho na gusto mo? Baka kailangan munang madagdagan ang kakayahan at kaalaman bago lumuwas sa isang bansa. Maghanap ng mga libreng programa sa TESDA at ibang ahensiya na maaaring makadagdag sa iyong employability. Bisitahin ang website ng TESDA para sa kanilang mga scholarship na puwede mong aplayan sa iyong barangay: http://www.tesda.gov.ph/Barangay/

3. Kakayanin ko bang mag-adjust sa pamumuhay sa ibang bansa?
Sanay tayong mga Pilipino sa init at ulan ng Pilipinas. Sanay din tayo sa mga ugali at kulturang Pinoy. Kaya bago mag-desisyon na umalis ng bansa, isipin muna kung kaya mo bang makibagay sa kakaibang klima, wika, at kultura sa bansang pagtatrabahuan. Bilang OFW, ikaw ang ang dapat makibagay sa anyo ng pamumuhay, gawi, at klima sa bansang pupuntahan. Ano kaya ang puwede mong gawin para maihanda ang sarili sa mga pagbabagong ito? Baka kailangang aralin ang kanilang pananalita? O di kaya’y mag-research sa internet tungkol sa kanilang kultura para maihanda ng maayos ang sarili.

4. Kaya ko bang harapin ang hamon at peligro?
Bukod sa pakikibagay o pag-aadjust sa kultura at klima, maraming challenges o hamon ang haharapin ng OFW sa ibang bansa. Marami ang mga masasamang loob na nagtatangkang lokohin ang mga workers na hindi nag-iingat. Kaya mahalaga ang pakipag-ugnayan sa mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring lapitan sa oras ng emergency. Kapag malala na ang problema o nasa mapanganib na sitwasyon, lumapit sa Philippine Embassy. Mahalaga ang paghahanda para tiyak na makakayanan ang iba’t-ibang challenges na pwedeng maranasan bilang isang OFW.

5. May kakayahan ba akong pinansyal?
Hindi mura ang pagpunta abroad. May mga kompanya at ahensiya na naniningil ng placement fee bago matanggap sa trabaho. Kadalasan ang placement fee na ito ay katumbas ng iyong isang buwan na sahod abroad. Nandiyan din ang mga gastos medikal at gastos sa paglalakad ng iyong papeles. Mahalaga na merong kang sapat na kaalaman tungkol sa mga gastusin at fees na ito. Legal ba ang mga hinihingi na fees sa iyo? Meron bang mga ahensiya na makakatulong sa paglakad ng iyong mga papales? Baka kailangan munang magtrabaho sa Pilipinas para merong kang perang maitabi sa iyong paga-abroad.


Hindi madali ang pag-aabroad ngunit maaaring maging matiwasay naman ang iyong paghahanda kung pag iisipan mo ang limang tanong na ito. Importante ang iyong mga kasagutan dahil malalaman mo ang iba’t ibang klase ng paghahanda at mga hamon na maari mong harapin. Ang matiyagang pagsagot ay magbibigay sa iyo ng kaalaman at ang mga kaalaman na iyon ay kalahati na ng solusyon sa mga hamon na kakaharapin mo.


Kung mayroon kayong kuwento o may nais kayong idulog, pumunta lamang sa aming homepage sa www.mylabormatters.com at pindutin ang “Contact Us” button. Narito kami upang tumulong at makidamay sa inyo. Ingat!

 

SUMMARY:

In “The Five Questions You Have to Answer Before You Apply Overseas,” it underlines oft-ignored issues by job seekers looking for a better life overseas. These five questions are (a) Are you ready to leave your family? (b) Are you qualified for the job you are applying for? (c) Are you prepared for the significant changes in lifestyle and culture?  (d) Are you ready for the challenges and the possible dangers you may face? (e) Do you have the financial means? Apart from raising these issues, there are recommendations about how to prepare oneself and cope with the issues of family, qualifications, inevitable culture shock, challenges, and finances. It also presents the solution of contacting the My Labor Matters team via the Contact Us button on the website.