Loading...

Mag-ingat sa mga sumusunod na iligal na gawain:

 • Escort Service – ang mga di-dokumentadong manggagawa ay sasamahan sa mga daungan ng international airport, kadalasan sa pamamagitan ng mga sindikato, upang maiwasan ang mga ligal na proseso sa dokumentasyon ng mga manggagawa.
 • Tourist Worker Scheme – ang mga manggagawa ay ililipad ng ahensya bilang mga turista at papangakuan ng trabaho, totoo man o hindi.
 • Direct Hiring – ang mga manggagawa ay nirekrut at tinanggap sa trabaho ng mga dayuhang employer na hindi dumaan sa POEA o anumang lisensyadong ahensya. Dahil di-dokumentado, ang mga ito ay walang proteksyon mula sa gobyerno.
 • Reprocessing “Repro” through Tie-Up – ang mga di-lisensyadong recruiter ay nakikipag-ugnayan sa mga lisensyadong recuiter para maka-rekrut ng mga manggagawa. Ang mga dokumento ay pino-poroseso sa pamamagitan ng job order ng lisensyadong ahensya, para sa trabaho na hindi totoo, o para para sa ibang employer, naka-rehistro man sa POEA o hindi.
 • Sports Competition, Religious o Missionary scheme – ang mga na-rekrut na manggagawa ay pinagkukunwaring kabilang sa mga grupong may lehitimong layunin tulad ng paglahok sa mga sports competition o relihiyosong misyon sa ibang bansa.
 • Mail Order Bride Scheme – Ang isang Pilipina ay pinapareha sa isang dayuhan diumano para ikasal, pero ang katotohanan ay nirekrut ito para manilbihan sa lalaki.
 • Backdoor Exit Scheme – ang mga manggagawa ay pinapadala sa ibang bansa hindi sa karaniwang daanan palabas tulad ng airport, kundi sa mga daanang di ligtas, o mga lokasyong liblib at di karaniwang ginagamit palabas ng bansa.
 • Visa Assistance Immigration/Consultancy Scheme – ang mga immigration consultant o travel agency ay nag-aalok ng tulong sa pagkuha ng aplikante ng kanilang immigrant visa; ang katotohanan, ang mga ito ay sangkot sa negosyo ng pagrerekrut na pinagbabawal.
 • Blind Ads Scheme – ang mga manggagawa ay ini-engganyong mag-aplay o magpadala ng pera o postal money order sa mga adres o postal office box o ibang pang daluyan kung saan nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap sila ng mga recruiter.
 • Internet Scam – ang mga aplikante ay hinihingan ng pera ng mga pekeng website para pagpo-proseso ng visa, pamasahe, at iba pang bayarin.
 • “Training Center” – Ang "trainee" ay sinasanay para matutunan ang mga skills para mabigyan ng trabaho pagkatapos ng training. Pero ito ay paraan lamang para hindi siya makatanggap ng benepisyo na nararapat sa isang empleyado, at makakuha ng libreng trabaho ang kumpanya mula sa manggagawa.