Loading...

Sa mga bansang pinahihintulutan ang placement fee, ang pinakamataas na ligal na bayarin na maaaring singilin ng mga ahensya mula sa mga natanggap na manggagawa ay hindi maaaring hihigit sa katumbas ng isang buwang sahod. Hindi pa kasama rito ang mga gastos sa dokumentasyon at pagpoproseso.

Sa mga bansang hindi pinahihintulutan ang placement fee, ipinagbabawal ng POEA ang pangongolekta nito. Ang mga mandaragat (seafarers), kasambahay (household service workers), at mga manggagawang nirekrut sa pamamagitan ng POEA GPB ay hindi nagbabayad ng placement fee.

TANDAAN: Ang DIRECT HIRING o NAME-HIRING ay pinagbabawal ng batas ng Pilipinas (Philippine Labor Code). Pero, pinahihintulutan ito para sa mga kasapi ng diplomatic corps, mga internasyonal na organisasyon, mga opisyal ng gobyerno na nasa antas-ministeryal, at mga employer na nakatira sa mga bansang walang mga dayuhang ahensya.

Ang mga direct hired workers ay kinailangang magbayad ng:

  • POEA processing fee: 100 US dolyares o katumbas nito sa piso
  • OWWA membership fee: 25 US dolyares o katumbas nito sa piso
  • PhilHealth premium: 900 kada taon
  • PAG-IBIG contribution: 100 kada buwan
  • Ang mga direct hire ay may opsyon na magbayad ng SSS contribution sa ilalim ng iskema sa voluntary membership.