Loading...

Kailangang mag-submit na nakapaloob sa folder ang mga sumusunod na orihinal na dokumento, sa Manpower Registry Division, BFO Bldg., Ortigas Avenue corner EDSA, Mandaluyong City o sa alinmang POEA Regional office:
 

 1. Sariling-gawang Biodata o Resumé kalakip ang detalyadong deskripsyon ng trabaho
 2. Dalawang (2) pirasong passport-size o 2x2 litrato
 3. Anim (6) pirasong passport-size o 2x2 litrato para sa Ministry of Health KSA aplikante
 4. Katibayan sa Trabaho o Certificate of Employment na may dalawang taong karanasan sa isang posisyon.
 5. Mga dokumento ng paaralan: 
  1. Diploma – high school at/o kolehiyo; post-graduate (kung naaangkop)
  2. Transcript of Records
  3. Katibayan ng Kapanganakan (Birth Certificate) na pinatunayan ng National Statistics Office (NSO)
  4. Katibayan mula sa Office of Muslim Affairs (OMA) para sa mga Muslim na aplikante (Katibayan mula sa DFA o Camp Crame)
  5. Pasaporte (para sa mga aplikante na may karanasan na sa pagtatrabaho sa labas ng bansa)
 6. Kung naaangkop:
  1. Lisensya sa Board
   • Valid na Professional Regulation Commision (PRC) ID card
   • Lisensya sa Board (Board License)
   • Marka sa Board (Board Rating)
  2. Katibayan ng Pagsasanay (Training Certificate)
  3. Kontrata ng Kasal (Marriage Contract) para sa mga babaeng aplikante