Loading...

Ang isang POEA GPB na aplikante ay maaaring magpatala o mag-register sa POEA Manpower Registry Division (MRD) o mag-aplay direkta sa POEA GPB sa kapag meron nang nagbukas na trabaho na nababagay sa kanyang kakayanan/propesyon/edukasyon.

Ang isang aplikante ay maaari ring magparehistro sa pamamagitan ng POEA website (www.poea.gov.ph), sa e-registration facility nito, pero kailangan pa ring magsumite ng mga kinakailangang dokumento kapag napili.

Sino ang maaaring magrehistro o mag-register?

  • Ang may edad 18-pataas
  • High School graduate
  • Minimum dalawang (2) taong karanasan sa trabaho
  • Walang medikal o ligal na sagabal na magbabawal/kaso sa aplikante na magtrabaho sa labas ng bansa.
  • Ang iba pang requirement ay maaaring mag-iba sa bawat bansang papasukan.

Ang mga bakanteng trabaho ay naka-anunsiyo sa POEA website, sa media (dyaryo, radyo, TV) at nakapaskil sa mga bulletin boards.