Loading...

10 Aug 2015,

Ayon sa pinakabagong tala ng Kawanihan ng Immigrasyon ng bansang Hapon, may mga 1,200 Pilipino ang hindi pa nakakapagpabago ng kanilang mga Alien Registration Certificate upang ito ay maging Residence Card sa kabila ng pagpapatupad ng bagong sistema ng pagtatala ng mga banyaga noong ika-9 ng Hulyo 2012.

Pinaaalalahanan ang ating mga kababayan na pumunta sa pinakamalapit na Regional Immigration Bureau ng inyong lugar sa lalong madaling panahon. Magbago sa Residence Card upang makaiwas sa mga suliranin ukol sa pagtira sa bansang Hapon.

Maraming salamat po.

seal-tpe-300x300-150x150

SEE OFFICIAL WEBSITE

NOTICE TO 8 th Batch of Nurse and Caregiver applicants under the Philippine­Japan Economic Partnership Agreement (PJEPA) (No.3 , Series of 2015) The following NURSE / CAREGIVER applicants are advised to proceed at the Emerald / Sapphire Room, CROWNE PLAZA, Ortigas Ave. cor ADB Ave. for interview.

SEE FULL LIST