Loading...

Ang Verité Southeast Asia (VSEA) ay naghahandog ng isang training pack tungkol sa responsableng pagrerekrut, karapatan sa paggawa, at proteksyon sa paggawa. Ito ay partikular na naka-disenyo para sa mga Pilipinong nagtatrabaho o nagbabalak magtatrabaho bilang mangingisda o manggagawa sa mga barkong pangisda.

Sa mga nais magkaroon ng kopya ng training pack, pindutin ang Read more sa ibaba at mag mag sumite ng detalye sa aming form.

In Focus: Taiwan
Alt
Videos