Work Abroad with Dignity: Mga Prinsipyong DapatSundin Para sa Maayos na Treatment sa OFW

Alam mo pa ba kung anong tama at mali sa proseso ng pagtratrabaho sa abroad?

Kung kaliwa’t kanan nating naririnig ang mga kwento ng pagbibigay lagay sa mga opisyales ng mga recruitment agency, pamemeke ng papeles, at pangunguha ng passport, baka hindi na natin alam kung ano ang mga tamang paraan. Maari naman kasing maging maayos, malinis, at maganda ang recruitment at pagtratrabaho sa abroad.

Para bigyang-linaw ang mga tamang prinsipyo sa pag-migrate, binigyang hugis ng Institute for Human Rights and Business (IHRB), isang international think tank na tumatalakay sa relasyon ng business at human rights, ang Dhaka Principles for Migration with Dignity.

Ang Dhaka Principles for Migration with Dignity ay binuo sa kooperasyon ng mga stakeholder at mga leading companies. Nakabase ang mga prinsipyong ito sa UN Guiding Principles on Business and Human Rights at pinapakita nito ang tamang treatment sa mga overseas worker mula recruitment hanggang repatriation.

Heto ang mga prinsipyo sa kanilang tamang pagkasunod-sunod:

  1. Walang fee ang icha-charge sa mga overseas workers.
  2. Lahat ng kontrata ng mga migrant worker ay klaro at malinaw.
  3. Lahat ng policies at procedures ay inclusive.
  4. Hindi tinatago ng ibaang passport o ibang identity documents ng mga overseas workers.
  5. Regular na binibigay ang pasahod, direkta itong binibigay, at nasa tamang oras.
  6. Nirerespeto ang karapatang magkaroon ng mga representante ng mga migrant worker.
  7. Ligtas at maayos ang working conditions.
  8. Ligtas at maayos ang living conditions.
  9. May binibigay na access sa tulong, grievance, at feedback.
  10. Nirerespeto ang karapatang magbago ng trabaho at ginagarantyaang ligtas na pag-uwi.

Maaring gamitin ang Dhaka Principles for Migration with Dignity bilang guide kung tama ang trato sa iyo bawat step ng iyong pagtratrabaho mula recruitment hanggang deployment at repatriation man. Kapag may hindi nasunod ang ano man dito, meron nang maling nangyayari at kailangan mong lapitan ang tamang awtoridad para matulungan ka.

Ang mga nasabing prinsipyo din ay sinusunod ng mga organisasyon na nagpra-practice ng ethical recruitment.

Kung ang taong me damdamin ay hindi alipin, ang overseas worker na alam ang kanyang rights at malay sa nangyayari ay hindi mahu-human trafficking.