Forced Labour: Ano Ito at Paano Mo Malalaman Kung Nasadlak Ka Dito

What is Forced Labour

Sinasabi nating malaya tayo ngayong modernong panahon pero alam niyo ba na may makabagong bersyon din ang pang-aalipin ng tao o slavery?

Ano ang Human Trafficking?

Ayon sa United Nations Office of Drugs and Crime, ang human trafficking ay ang “pagrerecruit, pagdadala, paglilipat, pagtatago, o pagtanggap ng mga tao sa pamamagitan ng di tamang paraan (katulad ng dahas, pag-kidnap, pangloloko, o pamumuwersa) para sa hindi magandang dahilan tulad ng forced labor o sexual exploitation.” (salin ng My Labor Matters team)

Ano ang Forced Labor?

Ang forced labor ay isang anyo ng human trafficking. Ayon sa International Labour Organization ang Forced Labor (o Forced Labour) ay konektado sa “mga sitwasyon kung saan ang mga tao ay puwerasadong pinagtratrabaho sa pamamagitan ng dahas o pananakot o kaya’y sa mas tagong pamamaraan tulad ng pagbabaon sa utang, pagtatago ng ID at passport, or pagbabanta ng pagsusuplong sa immigration.” (salin ng My Labor Matters team)

13 Signs ng Forced Labor

Ang Hope for Justice ay mayroong magandang guide tungkol sa Human Trafficking. Malalaman kung kayo ay nasadlay sa Forced Labor kung makikita ninyo ang mga sumusunod na senyales sa inyong employer at pinagtratrabahuhan sa nilistang indicators ng Hope for Justice:

 1. May pananakot o pananakit na pisikal.
 2. Hindi maaring lumabas sa opisina, factory, dormitory o pinagtratrabahuhang lugar.
 3. PInagtratrabaho upang makabayad ng malaking utang. Ang mga biktima ay kadalasang binabayaran ng maliit o wala dahli sa laki ng mga kaltas.
 4. Di pagbigay ng sahod o sobra-sobrang kaltas sa sahod.
 5. Pagtatago ng ID tulad ng passport at ibang identifying documents.
 6. Pananakot na isusuplong sa immigration ang hindi maayos na visa o status of residence ng trabahador.
 7. Mababa o walang health and safety standards.
 8. Ang pagre-require ng pagbayad ng pagkain at kagamitan. Depende pa din ito sa usapan ng Pilipinas sa bansang pinagpadalhan sa manggagawa.
 9. Puwersahang pagpapatira sa accommodation (at pagbabawas sa suweldo dahil dito. Depende pa din ito sa usapan ng mga bansa. Ang JITCO na namamahala sa mga regulasyon para sa mga trainees ay walang regulasyon tungkol sa tirahan ng mga Pinoy trainees doon.
 10. Sahod na mas mababa sa minimum wage.
 11. Walang ibang maaasahan kung hindi ang employer. Ibig sabihin lang nito na walang kakayahan ang manggagawa na tulungan ng sarili o kaya’y lumapit sa iba na nagreresulta sa isolation at kawalan ng access sa mga serbisyo tulad ng doktor, unyon, at iba pa.
 12. Walang kopya o hindi makakuha ng kopya ng kontrata.
 13. Sobra-sobrang work hours at napakakaunting breaks.

Kung kailangan niyong maintindihan pa ang Forced Labor, panoorin po ang simpleng video na ito ng ILO:

Kapag nakikita ninyo na ang sitwasyon ninyo ay parehas ng maraming numero sa itaas, kayo po ay nakakaengkwentro ng Forced Labour. Humanap po kayo ng paraan para ipagbigay alam sa awtoridad ng bansang inyong tinutuluyan upang magkaroon ng solusyon sa ilalim ng batas.

Maari po kayong lumapit sa My Labor Matters sa pamamagitan ng aming contact form o kaya’y mag PM sa aming Facebook page. Maraming salamat po.