Top 5 Useful Phrases sa Nihongo Para sa Mga Bagong Overseas Filipino Worker

Top 5

Kung bagong salta ka sa Japan at di ka nag aral ng Japanese, malamang sa hindi, ititikom mo lang ang bibig mo sa bawat makasalubong mong Nihonjin o Hapon.

Hindi mo naman kailangang umastang pipi o bingi kung me kakausap sa iyo doon. Heto ang mga ilang mga useful phrases in Japanese na maari mong gamitin.

  1. Onegaishimasu

Katumbas ng onegaishimasu ang “pretty please” sa Japanese. So kung magrerequest ka ng isang bagay, tulad ng tubig halimbawa, pwede mong sabihing “mizu wo onegaishimasu.”

Ginagamit din ang onegaishimasu kapag may bagong nakikilala. Usually, sinasamahan ito ng “Yoroshiku” na kung itatranslate sa Filipino ay maaring mangahulugan ng “sana ay alagaan mo ako.”

So kapag introduction, sabihin mo ang pangalan mo. “Juan dela Cruz. Dozo yoroshiku onegaishimasu.”

  1. Domo arigatou gozaimasu

Ang domo arigato gozaimasu ay pormal na paraan ng pagpapasalamat. Maaring gamitin ang arigatou kung gusto mo itong sabihin ng casual lang.

  1. Sumimasen

Magagamit mo ang sumimasen kung gusto mong humingi ng sorry o paumanhin. Sabihin ang sumisasen kung nakaapak ka ng paa ng tao sa tren.

Maari mo ding gamitin ang sumimasen bilang “excuse me.” Kung nagmamadali ka at kailangan mong sumingit sa mga taong naglalakad, magsabi lang ng “sumimasen.”

  1. …o Kudasai

Katulad ng onegaishimasu, magagamit mo ang kudasai kung meron kang request. Pwede mong sabihin na “mizu o kudasai” kung gusto mo ng tubig o kaya’y “kare o kudasai” kung gusto mo ng curry.

  1. Nihongo ga wakarimasen

Kung biglang nirapiduhan ka ng dirediretsong Japanese, sabihin mo lang “Nihongo ga wakarimasen.” Maari mo ding sabihin ang phrase na ito bilang paraan para kausapin ka sa ibang lengwahe ng Hapones na iyong kausap. Malay mo magaling mag-Waray ang kausap mo.

Gamitin lang ang phrases na ito sa kanilang tamang konteksto at makikita niyo ang pagtulong at respeto mula sa mga Hapones. Bakit matatapos ang iyong pag-aaral ng Nihongo sa mga phrases na ito? Ituloy tuloy niyo na ang pag-aaral para sa maayos at magandang stay sa Japan.