Top 5 Reasons Why You Should Take Language Training Seriously

Magaling makisama ang mga Filipino kahit saan man tayo mapunta. Ang problema lang hindi ito nagiging madali o agad-agaran dahil sa mga problema sa lengwahe. Nagiging problema din ang kakulangan sa kaalaman sa pagsasalita ng foreign language dahil hindi tayo makahingi ng tulong kung kinakailangan.

Ano-ano nga ba ang mga rason para kumuha ng language training at pagsumikapan ang pag-aaral ito?

1. Isa rin siyang skill na maidadagdag mo sa iyong kaalaman

Ang pagsasalita ng foreign language ay isang skill ding matuturingan at maari mo siyang idagdag sa mga skills na alam mo na. Maari kang bigyan ng trabaho ng foreign language abilities mo tulad ng pagtratrabaho sa call center, pagiging travel guide, at pagiging translator.

2. Mapapadali ng language ang iyong trabaho

Kadalasang makikita sa list ng requirements ng mga overseas jobs ang pagsasalita ng language ng bansang papasukan. Kahit optional man ito, nagiging mas attractive ka sa employer kapag alam mo paano magbasa at magsalita sa kanilang lengwahe. Mas marami kang kayang gawin kaysa sa mga hindi nakakaintindi ng kanilang lengwahe at mas mapapadali ang iyong pagtratrabaho dahil mapapakisamahan mo ang iyong bisor at ang mga local na empleyado doon.

3. Hindi ka madaling maloloko

Kapag marunong ka ng lengwahe ng iyong host country, hindi ka madaling magagantso. Halimbawa, kung marunong kang magbasa hindi ka maloloko sa kontrata. Minsan din, harap-harapan ka ng niloloko dahil hayagan nilang sinasabi ito dahil akala nila ay hindi ka nakakaintindi.

4. Makakahingi ka ng tulong sa bansang iyong tinutuluyan

Kapag hindi mo alam kung paano magsalita sa language ng iyong host society, natatakot o nahihiya kang lumapit kahit kanino man dahil hindi mo alam ang sasabihin. Yan ang gusto ng mga abusadong employer kadalasan dahil hindi ka makakahingi ng saklolo. Nagiging parang kulungan ang iyong kawalan ng language ability. Ngunit kapag alam mo kahit mga basic lang, mas magkakaroon ka ng lakas ng loob para lumapit sa kinauukulan.

5. Maaayos mo ang iyong pag-aadjust sa society ng bansang tinutuluyan

Kapag kaya mong magsalita ng Japanese o Korean language at doon ka sa mga nasabing bansa nanunuluyan, mas lumalaki ang potensyal mo para makipagkapwa-tao o makipagkaibigan. Hindi ka tuluyang magiging estranghero doon.

Nawa’y may napulot kayong dahilan kung bakit kailangang seryosohin ang inyong language training. Maari kayong mag-apply sa TESDA Language Skills Institutes para matuto ng basic Japanese, Korean, Spanish, Mandarin, Arabic, at English.

Kung kailangan ninyo ng tulong, maaring lumapit lang kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-pindot ng Contact Us sa aming website o pag-PM sa amin sa aming Facebook page.