The Best 3 Apps You Can Use to Go Around Japan

Ang Japan ay 377,944 sq. km. Kahit na singlaki lang ng bansang ito ang California, hindi pa din ito madaling libutin dahil sa lengwahe at sa mga kumplikadong layout ng mga building at mga subway tunnels. Wala din gaanong street signs para magsilbing guide.

Ang biyahero na magagawi sa Japan ay nangangailangan ng mobile Internet at mga apps para makaikot ng maayos.

Hyperdia.com

Ang Hyperdia ay isang site na dinivelop ng Hitachi Systems Ltd. para macheck kung saang istasyon ka bababa at kung saang linya o tren ka lilipat para makarating ka sa iyong paroroonan na istasyon. Nakalagay din sa Hyperdia ang schedule ng susunod na tren at kung magkano ang gagastusin mong pamasahe.

Maaring idownload ang Hyperdia app para sa mga Android at Apple devices. Kung wala kang Internet, isulat mo na lang muna sa papel ang mga lilipatan mong mga tren at istasyon bago ka umalis ng iyong tinutuluyan.

Maps

Salamat sa teknolohiya ng GPS, maari mo ng makita ang sarili bilang arrow na gumagalaw sa mga online maps tulad ng Apple Maps at Google Maps. Kakailanganin mo ito para hindi ka malito kung saang direksyon ka patungo. Kung naghahanap kayo ng maps na gagana kahit walang Internet, subukan niyo ang MapsWithMe.

Google Translate

Sa totoo lang, hindi ganun kaganda magtranslate ang Google Translate pero magagamit niyo ang app na ito kung saka-sakali na kailangan niyo ng tulong at kailangan niyo makausap ang isang Japanese speaker. I type niyo lang sa inyong original language ang inyong gustong sabihin at lalabas sa kabilang box ang crude translation. Ipabasa sa kausap.

Mahirap mang mag-ikot-ikot sa Japan, dumadali naman ang lahat dahil sa teknolohiya. Huwag kalimutang magresearch muna bago lumakad at umalis ng maaga kung maari at ng hindi ka ma-late sa iyong appointment.