Pros at Cons ng Pagiging Maid in Japan

Boss Ko

Ayon sa mga recruiter, ang Japan ay tila isang promised land na puno ng trabaho at yen. Tinatawag nila ang labor market nito na “sunrise industry” dahil sa malalaking oportunidad sa pagtratrabaho sa bansang ito. Ang pinakabagong klase ng trabaho ngayon ay ang maid, domestic helper o housekeeper.

Totoong magandang oportunidad ang magtrabaho sa Japan ngunit kailangang balansehin ang pananaw na ito ng tamang pag-estima ng hamong maaring kaharapin sa loob nito. Sa pamamagitan ng pagtingin ng pros at cons na aspekto upang maging handa sa maaring maging experience sa Japan.

Pro: Umaabot sa 60,000 Pesos ang Sahod
Con: Mahal ang Standard of Living sa Japan

Totoong mataas ang sahod na ibibigay ng mga employer – kung sa Pilipinas ka magtratrabaho. Ngunit dahil ang trabaho ay nasa Japan, magiging hamon ang pagtitipid dahil sadyang mababa ang salary na ito kumpara sa mga ibang trabaho. Ang 60,000 pesos ay naglalaro lang sa 140,000 yen sa Japan na higit na mababa pa kung titingnan ang sahod sa ibang entry level na trabaho na pumapatak sa 180,000 yen hanggang 200,000 yen kung i-aangkla ang sahod sa average minimum wage sa Japan.

Hindi din biro ang gastusin sa nasabing bansa. Ang limang kilo ng bigas ay maaring pumalo sa 2,500 yen. hanggang 5,000 yen. Kung gusto mong kumain ng maayos-ayos, maaring umabot sa 30,000 yen ang pagkain sa isang buwan o higit pa depende sa kalidad at kung ika’y magluluto o kakain sa labas. Ang upa sa apartment ay maaring umabot ng 30,000 yen hanggang 50,000 yen depende kung saan ka nakatira. Ang tubig, kuryente, at gas ay umaabot sa 10,000 yen ngunit kapag dumating na ang winter, maaring umabot sa 30,000 yen dahil gagamit ka ng heater na malakas ang konsumo sa kuryente. Samantala, ang income tax, residence tax, at benefits ay maaring umabot ng 15,000 yen. Kung hindi ka bibigyan ng allowance ng kumpanya para sa pamasahe mo papunta sa upisina o pinagtratrabahuhan, maaring umabot ang pamasahe na 8,000 yen (kung isang istasyon lang ang layo mo sa trabaho mo) hanggang 30,000 yen o higit pa. Ano pa ang matitira sa iyo kung magpapadala ka sa pamilya mo?

Pro: Magtratrabaho ka sa Tokyo, Kanagawa, at Osaka
Con: Mahal ang Upa sa Mga Nasabing Prefecture

Sino nga ba naman ang ayaw madestino sa Tokyo? Maganda din ang mga lugar sa katabing prefecture na Kanagawa at siyempre kapag nasa Osaka ka, hindi malalayo sa iyo ang magagandang tanawin ng Kobe at Kyoto. Magandang magtrabaho sa nasabing mga lugar ngunit hindi madaling manirahan dito dahil sa taas ng upa. Ang average rent sa Tokyo ay umaabot ng 97,000 yen o higit pa samantalang 68,000 naman ang average na upa sa Osaka at Kanagawa. Common naman na 30 to 35 square meters ang laki ng inuupahang bahay.

Maari naman bumaba ang upa kung magkakaroon ng roommate. Kailangan nga lang matuto magkasya sa maliit na espasyo.

Pro: Mababait ang mga Japanese
Con: Communication Problems Dahil sa Hirap Matuto ng Nihongo

Although totoo na isang polite society ang Japan, magkakaroon at magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan pa din dahil sa language barrier na piniprisinta ng Nihongo. Medyo madaling makuha ang pagsasalita pero challenging ang pagsusulat dahil kakailanganing matuto ng higit sa 2,000 Chinese characters. Kung hindi kayang magbasa ng mga dokumento, maari pa ding maloko ng ilang mga tusong tao. Ang remedyo dito ay ang pag-aaral ng Nihongo sa mga multicultural NGOs na malapit sa inyong lugar.

Higit na marami pang punto ang dapat pag-isipan bago lumipad patungo ng Japan bilang domestic helper. Maari ngang matupad ang pangarap ngunit hindi lahat ay sarap. Sa tamang pag-estima ng mga hamon, makakapag-adjust ka ng maaga at maaring maramdaman ang sinag ng araw sa Japan basta’t kilalanin ang mga ulap na maaring magdala ng ulan.