Ang Kontrata ay Buhay: Ano ang Titingnan sa Kontrata

Ang kaligayahan natin sa buhay ay konektado sa ating buhay trabaho. Parati, mas marami ang oras nating binababad sa opisina o sa pinagtratrabahuhan kaysa sa ating sariling tahanan. Kaya’t maigi ay kahit sa pirmahan pa lang ng kontrata ay malaman mo na kung anong buhay ang pinapasok mo bilang trabahador.

Ano-ano nga ba ang dapat tingnan sa kontrata? Ang Philippine Overseas Employment Agency (POEA) ay naglatag ng ilang probisyon na dapat nakasaad sa kontrata ng bawat OFW:

 1. Ang worksite or lugar na pagtratabahuhan.
 2. Gaano katagal ang kontrata o contract duration.
 3. Posisyon o titulo ng trabaho.
 4. Ang monthly salary rate na naaayon sa mga napagusapang rate o sa standard rate.
 5. Ang oras trabaho na 8 oras kada araw at 6 na araw sa isang lingo.
 6. Overtime kapag lumampas sa regular working hours.
 7. Libreng transportasyon tungo at mula sa worksite or kung wala nito ay benepisyong maaring magsilbing kapalit.
 8. Libreng pagkain at tirahan.
 9. Benepisyo tulad ng Sick Leave, Medical, Dental, at Worker’s Compensation sa mga kaso ng pagkakasakit, injury, o kaya’y kamatayan.
 10. Kapag namatay ang OFW dapat ay marepatriate ang kanyang bangkay at kagamitan sa Pilipinas na siyang gagastusan ng employer.
 11. Tamang dahilan sa pag-terminate ng empleyado.

Ang mga nasabing probisyon ay minimum lamang. Kung gustong higitan ng employer ang mga benepisyong matatanggap, ay wala pong limit na iseset sa ikabubuti ng OFW. Samantala, dahil minimum ang nasabing probisyon, hindi dapat mas baba pa ang benepisyong tatanggapin ng overseas worker sa mga nasabing probisyon.

Hindi madaling magtrabaho abroad kaya dapat ay malaman na ninyo kung anong aasahan sa inyong employer. Dito niyo rin malalaman kung anong mga karapatan at pribilehiyong mayroon kayo sa papasukang trabaho. Mahalaga ang kontrata kaya’t sana ay basahin ninyo at nang handa kayo sa buhay na inyong pinapasok.

Kung kayo ay may katanungan maari lang pong magmensahe sa aming contact form o kaya sa aming Facebok page. Maraming salamat po mula sa inyong My Labor Matters team.