Japanese Apartments at Ang Isyu ng Dignified Housing for Trainees

Sa Fair and Safe Labor in Japan Seminars ng My Labor Matters, may ilang mga trainees kaming na engkwentro na me problema sa pabahay. Ayon sa kanila, pinagkakasya ang tatlo hanggang limang trainees sa mga maliliit na tirahang pang-isang tao lang. Ang masahol pa dito, kinakaltasan ang bawat isa sa kanila ng 30,000 Yen o mahigit kumulang sa 12,000 pesos.

Upang maliwanagan ang mga mambabasa ng My Labor Matters at ang mga trainees, tatalakaying ng My Labor Matters ang pagkuha ng apartment sa Japan.

Common Features of Japanese Apartments

Nadidikta ang presyo ng apartment sa Japan depende sa layo nito mula sa eki (train station), edad ng istruktura (mas matanda, mas mura), at laki. Ang laki ng isang apartment ay minsang sinusukat sa dami ng nakalatag na tatami o jo.

Ang mga realty agency o fudousan tulad ng Minimini o Anpaman Network ay kadalasang nagpapaskil ng mga bakanteng apartment na nagbabanggit kung 1LDK or 1K ang mga ito. Ito po ang ibig sabihin po nun:

Ang mga numero tulad ng 1 o 2 ay nangagahulugan ng bilang kwarto.

Ang L ay para sa Living Room.

Ang D ay para sa Dining Room.

Ang K ay para sa Kitchen.

So kung makakakita kayo ng 2LDK, ang ibig sabihin lang nito na ang apartment ay me 2 kwarto, me living room, dining room, at kusina.

Fees and Acquiring an Apartment

Hindi ganun kadali makakuha ng apartment ng mag-isa lalong lalo na kung foreigner kayo sa Japan. Unang una madaming kailangang bayaran bago makakuha ng apartment. Bukod sa one month’s deposit, one month’s advance, meron tayong kailangang ibigay na key money at key exchange fee na kailangang ibigay bilang regalo sa may-ari ng apartment. Babayaran din ang ahensya na iyong kinontak para makuha ang apartment. Mayroon ding property insurance na tinatawag. Pwede din kayong masingil ng maintenance fee.

Sa huli, maari kang magluwal ng 240,000 Yen para rumenta ng 30,000 monthly na apartment. Ang maganda naman sa ngayon ay unti-unti ng nababawasan ang mga sinisingil sa mga foreigner tulad ng key fee at key exchange fee.

Ngunit kailangan pa din na magpakita ng Japanese bank account, Japanese phone number, ang iyong passport at visa. Kailangan mo ding kaladkarin ang iyong ahente, character reference, at guarantor.

Ang Labor Standards Law at Worker Dormitories

Ang kadalasang problema ng mga trainees ay ang pagsiksik sa kanila sa maliit na kwarto. Kung nasa Japan ka at kasalukuyang naninirahan sa isang maliit na kwarto kasama ang madaming kasamahan sa trabaho, maaring lapitan ang Ministry of Health, Labor, and Welfare branch sa inyong prefecture

Ayon sa Paragraph 1, Article 96 ng Labor Standards Act ng Japan “With respect to a dormitory attached to a Business, the Employer shall take necessary measures to provide ventilation, lighting, illumination, heating, damp-proofing, cleanliness, evacuation, maximum accommodation, and sleeping facilities, and other measures necessary for maintaining the health, moral order and life of the Workers.”

 

Kailangan lang ng patunay na nakakasama sa kalusugan at morale ng mga manggagawa ang ganoong kaliit na espasyo. Kung kayo ay mayroong ganitong problema, huwag pong mag-atubili na magmensahe sa amin sa aming feedback form.