Ang International Labour Organization at Ikaw: Mga Conventions ng ILO

Hindi madali ang buhay ng manggagawa sa ngayon. Isipin niyo na lang kung anong klaseng buhay ang mayroon ang mga trabahador 100 years ago.

Hindi pa naipaglalaban ng mga aktibista ang karapatan ng tao para makapagpahinga kaya lampas sa 8 oras ang inilalagi ng tao trabaho. Buong lingo ang trabaho. Wala silang konsepto ng weekend. Hindi ligtas ang mga factory.

Ngayon, mayroon tayong tinatawag na labor rights na bunga ng pakikipaglaban ng maraming trabahador at mga rights groups. Ang mga karapatang pangtrabaho na ito ay pinangangalagaan ng International Labour Organization o ILO. Bawat kaparatang pangtrabaho ay nagiging sukatan sa pangangalaga sa kapakanan ng mga trabahador sa pamamagitan ng mga ILO conventions.

Hindi limitado ang mga ILO conventions sa mayayamang bansa dahil ang bawat estado ay may oportunidad upang maging signatory ng bawat convention. Ang Pilipinas ay mayroong mga pinirmahang conventions.

Heto ang mga importanteng ILO conventions na may epekto sa iyong buhay bilang trabahador:

  1. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (Convention No. 87)

Dahil sa convention na ito, maaaring makisama ang mga manggagawa kahit kanino man nilang ninanais at bumuo ng organisasyon.

  1. Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

Kaparis ng Convention 87, pinangangalagaan ng convention na ito ang karapatan ng manggagawa upang magsama-sama at bumuo ng mga organisasyon tulad ng unyon. Dahil may mga unyon, nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga manggagawa upang makipagusap sa mga negosyo na kanilang sineseribisyo upang maipaglaban nila ang kanilang mga karapatan at benepisyo sa pamamagitan ng sama-sama.

  1. Forced Labour Convention, 1930 (Convention No. 29)

Hindi natin alam ngunit may mga kundisyon sa iba’t ibang workplaces na sobrang sama na sadyang inuulit nila ang pang-aalila o slavery. Ang tawag sa mga kundisyon na ito ay Forced Labour. Nilalabanan ng convention na ito ang Forced Labour sa iba’t iba nitong anyo.

  1. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (Convention No. 105)

Katulad ng Convention 29, nilalabanan nito ang Forced Labour at tinatawagan ang bawat bansa sa mundo na wasakin at lansagin ang Forced Labour saan man ito makita.

  1. Minimum Age Convention, 1973 (Convention No. 138)

Ika nga sa isang kanta ng Apo Hiking Society, “bakit di mo hayaang maglaro ang mga bata?” May tamang oras at panahon upang magsimulang magtrabaho ang tao at ang convention na ito ay nanawagan na protektahan ang mga musmos mula sa pang-aabuso at sa kahirapang dala ng mabibigat na trabaho.

  1. Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

Hindi sapat na matukoy ang tamang edad ng pagtratrabaho, kailangan ding matukoy kung ano-ano ang mga masasahol na kaso ng Child Labour. Ang child labour ay anyo ng child abuse at dapat mapigilan ano mang anyo ang kuhanin nito.

  1. Equal Remuneration Convention, 1951 (Convention No. 100)

Noong 1951 pa naisulat ang convention na ito na tumutukoy sa karapatan ng mga kababaihan para sa pantay na sahod sa trabaho. Kahit matagal na ang convention na ito, marami pa ring kaso na ang mga babae ay mas mababa ang sahod sa mga lalake kaya’t narito at importante pa din ang Convention No. 100.

  1. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (Convention No. 111)

Nakasaad sa convention na ito na bawal ang ano mang uri ng diskriminasyon sa trabaho. Ang lahat ng mga trabahador ay may mga karapatang dapat mapangalagaan kahit ano mang lahi, kasarian, at paniniwala mayroon sila.

Heto ang isang halimbawa kung paano umaandar ang ILO sa mga lugar tulad ng garment factory. Ang video ay gawa ni Juliencome32:

Hindi madaling intindihin ang mga convention at parati ay atin silang isinasantabi dahil hindi natin sila maintindihan. Bagkus pa man, nakasaad sa bawat convention ang ating karapatang pantao sa trabaho. At alam naman natin, ang ating mga buhay trabaho ay pinagmumulan ng ating saya’t problema sa personal na buhay. Hindi walang kuwentang kasulatan ang mga convention, sila ay sukatan sa pangangalaga sa inyo bilang mga trabahador.

Kung kailangan niyong may makausap sa inyong problema overseas, maari niyo kaming imensahe gamit ang aming contact form o kaya ay i-pm niyo kami sa Facebook. Maraming salamat po.