7 Tips Para sa mga OFW upang Labanan ang Homesickness

Ang Pilipino lang ata ang lahing namamatay ng dahil sa lungkot.

Kadalasan, ang homesickness o pamamahay ang isa sa mga dahilan kung bakit umuuwi ang ilang mga OFW kahit kakasimula pa lang ng kanilang kontrata. Hindi naman kasi madaling iwanan ang init at kaligayahan na ating nararanasan dito sa ating bansa.

Heto ang pitong tip kung ika’y nakakaranas ng matindi-tinding homesickness:

  1. Laging isipin kung para kanino ka nagsasakripisyo

Kapag nanunuot na sa buto ang lungkot, isipin mo na lang ang mga taong umaasa sa iyo. Mailalayo ka mula sa kalungkutan at higit sa lahat, mula sa mga tuksong kasama ng pag-iisa.

  1. Humanap ng paraan para parating makontak ang pamilya

Salamat sa teknolohiya, maari mo ng makontak ang iyong pamilya ng araw-araw. Maari kang kumuha ng mobile plans na magbibigay sa iyo ng sapat na airtime para makausap ang pamilya mo ng maraming beses sa loob ng isang buwan. May Skype na din at Internet para magkita kayo araw-araw kahit sa monitor lang ng laptop.

  1. Maghanap ng hobby

Kung wala kang gagawin kung hindi tumanghod pagkatapos ng trabaho o kapag day-off mo, malulungkot ka talaga. Maghanap ng pagkaka-abalahan at magbibigay sa iyo ng relaxation kapag nagpapahinga ka.

  1. Makipag-ugnayan sa mga Pilipino sa inyong lugar

Isipin mo na lang na ang kapwa Pilipino ay piraso ng Pilipinas sa iyong bansang tinutuluyan. Kaya dapat maghanap ka ng mga Pilipino na magiging parte ng iyong pamayanan sa ibang bansa.

  1. Magsimba tuwing lingo

Dahil tiyak na marami kang makikitang Pilipino doon. At hindi lang iyon dahil makakatulong sa iyo na maalala ang mga values na iyong kinalakihan sa Pilipinas.

  1. Mamasyal

Gayong nasa ibang bansa ka na din naman, humanap ka din ng panahong mamasyal. Maaring makapagbigay sa iyo ng sense of adventure ang iyong pagtratrabaho sa ibang bansa kung gagawin mo ding pang-aliw ang pagbisita sa magagandang tanawin sa iyong host country.

  1. Pag-aralan ang pamumuhay o lengwahe sa bansang tinutuluyan

Ang mga bansa na iyong pinapasukan ay maaring magturo sa iyo ng maraming bagay na maari mong pagkakitaan pagbalik mo sa Pilipinas. Ang pag-aral ng Nihongo halimbawa ay magbibigay sa iyo ng mga magagandang trabaho kapag ika’y umuwi na.

Ang homesickness at lungkot ay maaring magdulot ng masamang epekto sa iyo at sa iyong pamilya kung ikaw ay isang OFW. Huwag hayaang mamugad ang kalungkutan sa iyong isipan dahil maari itong sundan ng tukso o pagkaligaw mula sa iyong misyon sa ibang bansa. Matutong mag-enjoy, ngumiti, at tumawa para maging panatag ang iyong kalooban.